Ja till att utreda ny väg till Skarpnäck

Det blev ja i trafik- och renhållningsnämnden till att utreda om en väg ska anläggas mellan Bagarmossen och Skarpnäck i samband med planerna på att knyta samman stadsdelarna med bostäder.

Vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd Ewa Larsson (MP) tycker att det är oroväckande att nämnden ställer sig positiv till ett vägbygge. Socialdemokraterna och Miljöpartiet går med på en så kallad angörningsväg för sjuktransporter och flyttlass till bostäderna som planeras på fotbollsplanen, men säger nej till en väg mellan områdena.

– Jag tycker att det är så otroligt förfärligt. Vi har sagt tydligt lokalt från S och MP att det är okej att bygga på fotbollsplanen om man inte drar ner trafiken dit. Det här innebär att det blir en väg ner till planområdet och vi måste fundera på om vi ska gå med på det, säger Ewa Larsson.

Trafikkontoret motiverar nyttan av en väg med att den hårt trafikerade Sockenvägen behöver avlastning. Med en ny väg skulle den avlastas med 2 000–3 000 fordon. Samtidigt skulle det bara innebära en marginell ökning av den totala biltrafiken mellan Skarpnäck och Bagarmossen, menar kontoret. Man poängterar dock att vägen inte får bli en barriär genom området och att den därför måste utformas med stor omsorg.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är generellt positiva till att stadsdelarna byggs samman men vill inte att det byggs en väg och reserverade sig till förmån för egna förslag. Vänsterpartiet motsatte sig hela förslaget.

Centerpartiet röstade ja men sa i ett särskilt uttalande att de helst ser att det inte blir en väg. Kristdemokraterna valde att inte ta ställning till frågan om vägen.

Jag tycker att det är så otroligt förfärligt.Ewa larsson (MP)