Ja till baracker på Rissne ängar

Rissne Bygglovet för skolbaracker på Rissne ängar har beviljats. En första barack ska vara på plats efter påsk. 800 namnunderskrifter har lämnats in mot det kritiserade förslaget.

Bygglovet beviljades i exploateringsutskottet förra veckan. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet emot. Ordförandens röst avgjorde.

Bakgrunden är att Duvboskolan ska byggas ut och då behövs en tillfällig skola.