Ja till bil-sensor i Täby centrum

När du kör in i Täby centrum läser en sensor av uppgifter om bilen.

Syfte: att anpassa reklam till just dig. Nu har datainspektionen godkänt metoden.

Bilen säger det mesta om en människa. Det anser i alla fall företaget Facility labs som startade upp sin verksamhet i Täby centrum förra året.

En sensor placerad vid infarterna till centrumgaraget läser av bilar som passerar. På så sätt ges information om bland annat vilken modell det handlar om och var fordonet hör hemma. Uppgifterna skickas vidare till en tv-skärm som börjar spela upp reklam som anpassas efter den typ av människa som antas sitta i bilen. Det innebär till exempel att föraren i en dyr bil kan lockas med exklusiva kläder, medan någon i en småbil informeras om utförsäljningar eller liknande.

– Vi kan aldrig se vem den enskilde individen är, sa VD Fredrik Vastad till Lokaltidningen Mitt i Täby förra året.

Men alla lät sig inte lugnas. Tekniken anmäldes till Datainspektionen som i vintras gjorde en kontroll för att se om företaget bröt mot personuppgiftslagen. Nu har de kommit fram till ett beslut.

Enligt Datainspektionen finns inga lagliga hinder för metoden. Myndigheten anser att företagets system ger tillräckligt skydd åt den personliga integriteten. Fredrik Vastad, VD på Facility labs, är nöjd.

– Det är precis det vi jobbat efter och diskuterat med våra jurister när vi utformat vår teknik. Det finns inga personuppgifter i systemet, varken lagrade eller insamlade, säger han.

Däremot uppmanar Datainspektionen företaget att informera bilister som får sina bilar avlästa.

Tekniken finns även i bland annat Sollentuna Centrum och vid Liljeholmstorget.