Ja till borrning i naturreservat

Grimsta Trafikverket får provborra och placera grundvattenrör i Grimsta naturreservat. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden i början av maj. Syftet är att öka kunskapen och marken inför bygget av förbifarten.

Men tillståndet kommer med vissa villkor från staden. Bland annat får inga kvarstående skador uppstå på buskar och träd vid Grimsta IP och provpunkterna ska flyttas utanför odlingslotterna.

Synliga spår i terrängen ska också återställas så fort undersökningen är klar.