ANNONS

Ja till bygget av Rinkebymoskén

Ibrahim Bouraleh är glad över beslutet.foto: Jana christina eriksson  Grafik: Mitt i
Ibrahim Bouraleh är glad över beslutet.foto: Jana christina eriksson Grafik: Mitt i
Moskén vid Rinkeby allé får byggas. Det beslutade byggnadsnämnden på sitt möte i torsdags.

– Det är jättestort, säger Ibrahim Bouraleh från gruppen som står bakom projektet.
ANNONS

Det var osäkert in i det sista om bygglovet skulle beviljas för den planerade moskén vid Rinkeby allé. Alla inblandade var positiva till projektet. Ändå föreslog tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret att bygglovet skulle avslås. Några nytillkomna förändringar avvek för mycket från detaljplanen.

Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden valde att gå emot tjänstemännen och i stället tillåta moskébygget.

– Vi gör bedömningen att det är en mindre avvikelse från detaljplanen, säger Johan Brege (M), ledamot i nämnden.

Nämndpolitikerna är mycket positiva till moskéns utformning, berättar han.

– Vi tycker om att det bryter av det hela lite i förhållande till butiker och sådant.

Ibrahim Bouraleh från Islamiska förbundet i Järva, som står bakom projektet, blir glad när Lokaltidningen Mitt i ger honom beskedet om bygglovet.

– Det är jättestort! Äntligen kan vi förverkliga drömmen som vi haft i 20 års tid.

Enligt honom kan det dröja upp till tre år innan moskén står klar för att besökas av allmänheten. Men det finns ännu några orosmoln på himlen. Bygglovet kan överklagas av missnöjda närboende. Och då finns risk att projektet drar ut på tiden.

– Vi hoppas att ingen överklagar. Men det är nog inte de som bor i närområdet som är mest emot. Jag önskar och hoppas att det inte blir några hinder nu, säger Ibrahim Bouraleh.

ANNONS

I detaljplanen som beslutades för Rinkeby allé under sommaren 2011 finns moskén med. Det som nu har varit stridsfrågan är huruvida förändringarna som gjorts sedan dess varit för stora.

Bland annat har moskén roterats för att den ska rikta sig mot Mecka. Huvudentrén har också fått en annan placering för att bättre ta hand om den stora mängd människor som väntas komma vid fredagsbön och andra högtider.

Att förändringarna är positiva verkar alla varit överens om. Stadsbyggnadskontoret skriver, trots att man rekommenderade ett avslag på ansökan, att den ”arkitektoniska kvaliteten är mycket hög” och att projektet ”vunnit på att byggnaden nu är vriden mot Mecka”.

Bygget har också kontinuerligt haft ett brett stöd av partierna i kommunstyrelsen. Alla utom Vänsterpartiet skrev vid projektets start en gemensam debattartikel om behovet av byggnaden. Det var också alla partier gemensamt som röstade för bygglovet och mot stadsbyggnadskontorets förslag vid torsdagens omröstning.

– Det är viktigt att moskén kommer till. Den behövs för alla muslimer som bor i norra delen av staden, säger Daniel Helldén (MP) som är ledamot i nämnden.

Han är positiv till samarbetet partierna emellan och den gemensamma synen på projektet.

– Det är viktigt att vi politiker visar en enad front för den här moskén behövs verkligen, säger han.

Ibrahim Bouraleh menar också att det, för framtiden, är viktigt att projektet inte blivit någon partipolitisk stridsfråga.

– Vi känner styrka i att det har varit en överenskommelse mellan sex partier, säger han.

Fakta

Här ska den ligga