Ja till detaljplan för Barkarbystaden

BARKARBY Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för Barkarbystaden 1, samt det övergripande miljö och gestaltningsprogrammet i den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden. Detaljplanen omfattar ett 33 hektar stort område mellan Majorsvägen, Herrestavägen E 18 och flygfältets tidigare landningsbana. Planen gör det möjligt att bygga bostäder, lokaler för verksamheter och handel samt skola.

MP och FP reserverade sig mot beslutet, medan V och S lade särskilda yttranden.