Ja till industrihamn i Toresta

Domen om den omdiskuterade industrikajen i Toresta är här.

Mark- och miljööverdomstolen beslutar, trots 66 överklaganden, att tillåta NCC att bygga kajen.

NCC:s mottagningshamn i Toresta, mellan Håbo och Bro, har diskuterats i över ett år. I Kalmarviken vill företaget bygga en kaj som kan ta emot tre miljoner ton sten, från bygget av Förbifart Stockholm.

I fredags kom domen. Mark- och miljööverdomstolen väljer att gå på mark- och miljödomstolens linje och ger NCC tillstånd att bygga kajen och att bedriva verksamhet i Kalmarviken i tio år.

Beslutet innebär vissa förändringar i bullernivåer och förbjuder NCC att utföra arbeten under nattetid. Krossning av sten får bara ske på dagtid under vardagar. Domen innebär också att tillståndet börjar gälla direkt, och att NCC inte behöver vänta till dess att domen vunnit laga kraft.

Läs mer:

Industrihamn prövas igen

Tre miljoner ton kan rulla in i viken