Min lokala hjälte

Ja till kameraövervakning i grannstadsdelar möjliggör ansökan för Hässelby-Vällingby

I dag kom kammarrättens dom - polisen får kameraövervaka i Tensta och Rinkeby dygnet runt. Detta öppnar upp möjligheten för kameraövervakning även i Hässelby-Vällingby.

– Nu kan vi sätta oss ner med polisen och göra en bedömning om vi ska söka ett tillstånd, säger stadsdelsnämndens ordförande Kadir Kasirga (S).

Mitt i berättade i våras om moderaternas förslag att överväga kameraövervakning på offentliga platser i Hässelby-Vällingby.

Nu har stadsdelsförvaltningen behandlat ärendet och skriver i en tjänsteskrivelse att polisen, som stadsdelen samarbetar med för att tryggare klimat, inte avser att söka tillstånd för kameraövervakning i Hässelby-Vällingby. En anledning är att polisens ansökan om att övervaka vissa platser i Tensta och Rinkeby inte hade godkänts än. Ett nej skulle innebära att polisen troligen inte skulle ha möjlighet att övervaka någon annan stadsdel heller.

Men i dag kom domen från Kammarrätten – som ger polisen rätt att övervaka vissa offentliga platser i Tensta och Rinkeby dygnet runt, något som gör det troligare att en ansökan för Hässelby-Vällingby också kan gå igenom.

Stadsdelsnämndens ordförande Kadir Kasirga (S) berättar för Mitt i att han är positiv till sådana här insatser.

– Så länge man kombinerar det med andra trygghetsskapande och sociala insatser så kan man också titta på möjligheten till kameror där polisen anser att det behövs. Så länge man har rent mjöl i påsen har man ingenting att oroa sig för, säger Kadir Kasirga.

Nu ska stadsdelsförvaltningen diskutera möjligheten till kameraövervakning med polisen.

– Vi visste inte hur kammarrätten skulle bedöma det här och nu när ett positivt beslut har kommit så kan vi sätta oss ner med polisen och göra en bedömning om vi ska söka ett tillstånd, säger Kadir Kasirga.