ABF tar strid för renodlat kulturhus

Kommunens planer på ett gemensamt kultur- och gymnasiehus på Bollmora torg tuffar på. Samtidigt startar ABF en namninsamling till stöd för en helt annan vision - ett renodlat kulturhus vid Kvarnhjulet.

– Det här är alldeles för viktiga frågor för att vi ska låta politikerna slumpa bort det, säger Bror Perjus, ledamot av ABF:s verksamhetsråd.

I förra veckan startade organisationen en namninsamling för att få de styrande politikerna att dra tillbaka planerna på ett multihus – ett kombinerat gymnasium och kulturhus vid Bollmora torg.

Precis som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ABF att man i stället rustar upp det befintliga gymnasiet och håller ihop de teoretiska och yrkesförberedande programmen.

Ett framtida renodlat kulturhus vill ABF i stället se vid Kvarnhjulet, vilket också Socialdemokraterna föreslagit.

– Vi vill ha ett ordentligt kulturhus med alla tänkbara former av kultur som teater, bio, dans, litteratur, författarmöten, seminarier, konserter, konstutställningar och studiecirklar. Men det är också viktigt att vi får utrymmen för spontana möten mellan mindre grupper och enskilda, säger Bror Perjus.

På Tyresö kommun tuffar dock planeringen av multihuset på, enligt allianspartiernas vision. I förra veckan fattade de styrande politikerna beslut om att skriva under ett så kallat projekteringsavtal med Hemsö, som ska bygga multihuset.

– Den som bryter avtalet får stå för den andres projekteringskostnader. Men det är ändå fortfarande fullt möjligt att dra sig ur affären, säger Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef.

Kommunens plan är att multihuset ska vara klart att använda till slutet av 2018.

”Det här är alldeles för viktiga frågor för att vi ska låta politikerna slumpa bort det.”

Simma för bättre vatten i världen

Tisdagen den 20 oktober skänker Medley som driver simhallen 10 öre för varje simmad meter till den internationella välgörenhetsorganisationen WaterAid.

Alla som vill delta går därför in gratis den dagen.

– Vår förhoppning är att skolor, föreningar och allmänhet den här dagen ska lyckas simma hela Sveriges kustlinje, 2 580 kilometer, säger Hans Albrektsson, informationsansvarig på Medley.

Ja till köp av hyresrätter

Hyresgäster på Pärlröksgången i Krusboda har röstat ja till att köpa loss 58 radhus från Tyresö bostäder för 80 miljoner kronor. Nu krävs bara ett godkännande från kommunfullmäktige för att köpet ska gå igenom.

Det var med god marginal som en för ändamålet bildad bostadsrättsförening på Pärlröksgången på en stämma i mitten av september fick med sig två tredjedelar av kontraktsinnehavarna på en ombildning. Efter tidigare misstankar om fusk vid en ombildning i Öringe fanns en observatör på plats, ditsänd av Tyresö bostäder.