Ja till kraftverket trots protesterna

Efter fyra års stridigheter kan slaget om bygget av ett vindkraftverk i Ljusterö vara vunnet.

Men motståndarna tänker strida vidare.

Kammarrätten i Stockholm har avslagit överklagan på bygglovet för ett vindkraftverk på Ljusterö. Det innebär att det är stor chans att de seglivade planerna blir verklighet. Kammarrätten avslog överklagandet på alla punkter och anser att bygglovet som kommunen har beviljat är giltigt.

Ljusterö vind ekonomisk förening (LVEF) fortsätter planera för ett sedan länge påbörjat vindkraftverk.

– Bygget kom formellt i gång för ett par år sedan, men stoppades upp när protesterna började. Det finns en stor grop grävd och det ska ljutas ett fundament. Vi har även ett litet hus för tekniken, säger Roy Fjärrstad, sekreterare i styrelsen för LVEF.

Men den ideella föreningen För Ljusterö natur och miljö, som är motparten, fortsätter att slåss för att bevara skärgårdsmiljön fritt från vindkraftverk.

– Vi tycker det är fel på alla punkter. Vi har processat i fyra år och förlorat hela vägen, men vi tänker inte ge upp nu, säger ordförande Jan Bergstedt.

Han motsätter sig bland annat bullernivån, att bygget sker på skärgårdsmark och att vindkraftverket enligt honom byggs för nära bostäder.

– Det grövsta är ändå att man skiter i riksintressen. Vi har vi bara en instans kvar i form av Högsta förvaltningsrätten, så det är lite på håret nu.

Roy Fjärrstad på känner sig dock självsäker:

– Snart kommer vi officiellt att trycka på knappen och involvera våra medlemmar. Under förutsättningen att ingenting har stjälpt lasset vid det laget, men vi tror inte att det blir så.

– Vi utgår från att man inte får prövningstillstånd om man begär det.

Beslutet från Kammarrätten offentligtgjordes den 2 april och den som vill begära prövningstillstånd i Högsta förvaltningsrätten har till den 23 april på sig. Jan Bergstedt och föreningen jobbar redan på en begäran.