Ja till ny bussdepå – igen

Stockby Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa nyligen ja till att låta SL uppföra en bussdepå i Stockby industriområde.

De har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet. För några veckor sedan berättade Mitt i Lidingö tidning att det bygglov som nämnden redan gett SL upphävdes av länsstyrelsen eftersom det inte hade samordnats med miljökonsekvensbeskrivningen.

Det nya beslutet kan dock överklagas till den 24 april 2012.