Ja till ny skola för 900 elever i Kransen

Nu är det klart. Stadsbyggnadsnämnden säger ja till en ny stor skola för 900 elever i Midsommarkransen.

Samtidig byggs ett bostadshus med 50 lägenheter snett mittemot skolan.

Stadsbyggnadsnämnden säger jag till detaljplanen för en ny stor skola i Midsommarkransen bredvid Hägerstens gamla brandstation. Det blir en stor skola med plats för 900 elever.

Behovet av en skola i Midsommarkransen är mycket stort. Det blir en fyraparallellig skola från förskoleklass till sexan, med 900 elever, inklusive grundsärskola. Skolan ska kunna anpassas till en F-9-skola om behoven kräver det. Platsen är också den enda i Midsommarkransen där en tillräckligt stor skolgård går att ordna, enligt tjänsteutlåtandet.

Skolan beräknas kosta 340 miljoner kronor att bygga och beräknas stå klar höstterminen 2020.

Tre av brandstationens byggnader ska bevaras. Delar av Enbackenparken tas i anspråk för skolgård men parken och skolgården ska i det nya utförandet utformas som en helhet.

I detaljplanen ingår dessutom ett bostadshus för 50 lägenheter snett mittemot skolan.