Min lokala hjälte

Ja till nya bostadskvarter i Annedal

Denna gamla industribyggnad på Tappvägen ska rivas för att ge plats åt nya bostadskvarter.
Denna gamla industribyggnad på Tappvägen ska rivas för att ge plats åt nya bostadskvarter.
Snart kan rivningarna starta av den gamla industribyggnaden på Tappvägen i Annedal. Stadsbyggnadsnämnden röstade ja till att i stället bygga 330 bostäder samt en förskola där.

De nya husen i kvarteret Baltic 8 på Tappvägen och det nya Bullerbytorget är en av de sista pusselbitarna som faller på plats för att färdigställa Annedal, enligt detaljplaneförslaget. I går röstade stadsbyggnadsnämnden ja till det.

Det innebär att en industribyggnad från 1960-talet rivs och ger plats för två kvarter med 330 bostäder.

– Det här blir ett lyft för norra Annedal. Det här ger nya bostäder, en förskola och vi tar ett helhetsgrepp på Bullerbytorget. Målet är lokaler i bottenvåningarna som ger stadsliv kring torget, säger Sebastian Wahlström, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Den befintliga industribyggnaden har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull. Huset anses representera områdets industriella historia och därför anser Stadsmuseet att det borde bevaras och återanvändas. Men stadsbyggnadsnämnden bedömde att huset kan rivas för att ge plats för bostäder.

– Man har utrett om huset kunde användas för skolverksamhet men det passade inte för det. Vi ser ett stort behov av att få till mer bostäder eftersom det råder sådan bostadsbrist. Samtidigt byggs bottenvåningar med verksamheter och en ny förskola som ger något tillbaka till området, säger Sebastian Wahlström.

På Bullerbytorget vill staden skapa en trevlig mötesplats.

– Det ska bli ett torg med möjlighet till olika aktiviteter för främst barn och ungdomar som exempel parkour, skejting eller någon form av bollspel. En landskapsarkitekt tittar på vad som är möjligt.

I det nya kvarteret planeras för en förskola med 8 avdelningar. Rivningen av den gamla industribyggnaden kan starta redan i höst. Fastighetsägaren Trifam planerar att kvarteret ska innehålla en mix av både bostads- och hyresrätter.

Det råder stor brist på skolplatser i Annedal. Trots det väljer stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med detta projekt.

– Vi har tillsatt en grupp tjänstemän från Skolfastigheter i Stockholm AB, stadsbyggnads-, utbildnings- och exploateringskontoret som ska lösa det problemet. Vi måste få in en skola i området. Jag vet att det finns fastigheter som man tittar på. Om staden inte äger marken blir det en diskussion med fastighetsägaren, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd (S).