Ja till ombildning granskas av jurist

Omröstningen om ombildning av hyresrätter i Nedre Hammaren fick en dramatisk vändning. Två skriftliga nej blev muntliga ja.

Nu granskas ärendet av kommunens jurist.

136 ja-röster krävdes för att godkänna en ombildning av hyreslägenheterna i Nedre Hammaren i Jakobsberg, eller två tredjedelar av hyresgästernas röster.

Inför köpstämman för två veckor sedan hade minst elva hyresgäster, som först sagt ja till försäljning, skriftligen ändrat sig och sa nu nej. Det innebar att endast 135 hyresgäster sa ja.

I samband med köpstämman blev de som ändrat sig enligt flera av varandra oberoende källor uppringda av en representant från bostadsrättsföreningenoch fick frågan om de var säkra på att de ville återkalla sitt ja. Två av hyresgästerna ändrade sig då på nytt.

– Då menade ombildningskonsulten att det är deras ja-röster som gäller. Jag är lite tveksam till det, om två röster verkligen är återkallade, säger Frédéric Klinghofer, kommunjurist som deltog som observatör vid mötet.

De två rösterna blev avgörande för att stämman sa ja till köpet. Men enligt lagen om ekonomiska föreningar, ska fullmakter vara skriftliga, enligt Frédéric Klinghofer.

– Jag är tveksam till om vissa fullmakter är riktiga. Jag kommer att lämna en rapport till Järfällahus styrelse som får avgöra om rösterna är giltiga.

Även Hyresgästföreningen reagerade.

– Man kan inte ändra sig muntligen, man ska göra det skriftligen, säger presstalesmannen P-O Brogren.

Rikard Johansson på Ombildningskonsulten anser dock att det inte begåtts något fel.

– Vår uppfattning är att det har gått rätt till. Det finns inget krav på hur man återkallar en fullmakt.

Politikerna i Järfälla är de som slutligen bestämmer om hyresgästerna ska få köpa sina lägenheter i Nedre Hammaren. Säger de ja uppger P-O Brogren att Hyresgästföreningen kommer att ta ärendet vidare till domstol.

– Ja, vi kommer absolut inte att acceptera att en ombildning ska göras på olagliga grunder, säger han.

Vår uppfattning är att det har gått rätt till.Rikard Johansson, Ombildningskonsulten