Ja till ombildningar i Barkarby

JÄRFÄLLA En majoritet i kommunfullmäktige klubbade som väntat igenom ombildningarna av hyresfastigheterna Barkarby A och B vid ett extra fullmäktige i onsdags kväll. Oppositionen, som genom en minoritetsåterremiss lyckats skjuta på beslutet, yrkade på avslag. Beslutet föregicks av en debatt. Efter beslutet skedde en omedelbar justering.

På dagordningen stod även en del andra punkter som fullmäktige inte hann med vid sammanträdet den 10 juni. Försäljningen av Järfällahus AB:s hyreshus i Barkarby var dock orsaken till det extrainsatta mötet, som pågick i fyra timmar, mellan klockan 17 och 21.