Ja till säkrare övergångar

GUSTAVSBERG Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om tjänstemännens förslag att göra Gustavsbergs trafik säkrare. Nu har beslutet fattats – säkerhetshöjande åtgärder ska sättas in.

Det var efter att oroliga föräldrar uppmärksammade kommunen på den farliga vägen mellan Farstavikens skolas filialier Ekedal och Kvarnberget som en utredning av trafiksäkerheten startade.

Nu ska Gustavsbergsvägen få smalare körbanor och en del av sträckan ska få lägre hastighetsbegränsning. Sedan sänks hastighetens på en viss sträcka av Gamla Skärgårdsvägen. Dessutom sätts flera skyltar som börjar lysa när en bilist kör över 30 kilometer i timmen upp.

Totalt beräknas åtgärderna kosta 435 000 kronor.