Ja till satsning på cykelvägar

SUNDBYBERG Stockholms stad satsar 43 miljoner kronor på att bygga cykelvägar på Bällstavägen mellan Bromma och Sundbyberg. Träd, belysning, gångbanor och nya övergångsställen planeras också längs vägen.

Cykellänken klubbades av Stockholms stad förra veckan.