Ja till telemast – efter fem års strid

Telia Sonera vill bygga en 30 meter hög mobilmast i Jungfruskär, men de boende säger nej.

Nu kan bolaget få tillstånd – efter fem års överklagande.

I snart fem år har tvisten mellan Telia Sonera, Värmdö kommun, länsstyrelsen och boende i området kring ön Kuggmaren pågått.

Allt handlar om en mobilmast som telebolaget ansökte om att få sätta upp 2010. Den ville de placera på ön Kuggmaren, mitt i det välbesökta naturreservatet Jungfruskär.

Både Värmdö kommun och länsstyrelsen sa nej och hänvisade till att området omfattades av strandskyddet.

Då ansökte telebolaget om strandskyddsdispens, fick ja, och minskade även mastens höjd från 36 till 30 meter.

Sedan dess har platsens lämplighet prövats flera gånger och ärendet har varit uppe i Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Svea hovrätt och Mark- och miljööverdomstolen.

Kort efter att Telia Sonera överklagat frågan första gången började boende i området engagera sig. Många säger tydligt nej till masten och menar att den skulle störa utsikten, men också inverka i landskapsbilden och störa fågellivet.

Men nu har både länsstyrelsen och Värmdö kommun svängt.

På sitt senaste möte skickade bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden en skrivelse till mark- och miljö­överdomstolen där de vill bevilja bygglov. De skriver samtidigt att det vinstdrivande bolaget Telia inte skulle anlägga master i onödan och att den därför behövs.

– Många ser fram emot masten. Det skapar möjlighet för alla att få bra uppkoppling. Vi anser därför att allmänintresset för masten väger tyngre än den kritik som framförs att landskapsbilden förstörs, säger Deshira Flankör (M), ordförande i nämnden.

Ärendet ligger nu hos mark- och miljööverdomstolen, där slutgiltigt beslut fattas.