Ja till utegym vid Bandängens parklek

Det är många som vill träna utomhus och medborgarförslagen om utegym duggar tätt. Stadsdelen säger ja till utegym vid Bandängens parklek och är positiva till ett i Rågsved.

– Utegym är en möjlighet för ungdomar och andra som inte har råd att tjacka gymkort att kunna motionera, säger Ulf Walther (S), ordförande i stadsdelsnämnden.

Ljumma sensommarkvällar är det fullt i löparspåren och på utegymmen. Många vill träna utomhus, utomhusgymmen är populära och medborgarförslag om nya utegym duggar tätt.

Två medborgarförslag kom in till stadsdelen om förslag på ett utegym vid Bandängens parklek i Bandhagen. I morgonl torsdag, säger stadsdelsnämnden ja till utegym där.

– Bandängen är en fantastisk parklek med djur och plaskdamm och när vi nu ska renovera den tycker vi att det låter som ett bra sätt att utveckla den och planerar in ett utegym, säger Ulf Walther (S), ordförande i stadsdelsnämnden.

Förvaltningen föreslår att utegymmet bör anläggas söder om bollplanen och tunnelbanespåret för att bevara de stora ytor som finns närmare plaskdammen och parkleken. Förvaltningen kommer att ta med förslaget i den planerade ombyggnaden av parkleken som ska påbörjas 2018

Det har dessutom lämnats in ett medborgarförslag om ett utegym i Rågsved, bakom före detta Matmissionen. Förvaltningen är positiv även till det förslaget.

– V lovar inget, men vi tar med det när vi kikar på budgeten för 2017, säger Ulf Walther.

Förvaltningen rycker dock att det bör undersökas om en hinderbana för vuxna är att föredra framför utegymsredskap för att öka variationen av fysisk aktivitet.

– Utegym är en fråga om jämlikhet. Det är en möjlighet för ungdomar och andra som inte har råd att tjacka gymkort att kunna motionera, säger Ulf Walther.

Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att undersöka var i stadsdelen man kan anlägga en parkouranläggning.