Jag kan

Fakta

Vers

Jag tror på mig själv från mitt hjärta

Min starka sida är min vilja och det gör att jag kan

Vägen till lyckan är inte utan smärta

Jag kommer att lyckas, jag kämpade och vann

Refräng

Jag har min lycka och det gör att jag kan

Jag vågar misslyckas och ändå tro på mig själv

Jag rättar till och i min värld står jag sann

Musiken är min styrka, tillsammans kan vi peppa varandra