”Jag orkar inte längre”

Börje Gustavsson ställer upp i tidningen för att ge spridning åt problemet. ”Jag hoppas det ger andra kraft att kämpa”, säger han.
Börje Gustavsson ställer upp i tidningen för att ge spridning åt problemet. ”Jag hoppas det ger andra kraft att kämpa”, säger han.
Dubbelt så många har fått nej till en plats på äldreboende 2012 jämfört med 2011. Börje Gustavssons alzheimersjuka fru Anna-Greta är en av dem som fått avslag. Hon anses kunna bo hemma.

– Jag orkar inte med det här längre, säger Börje Gustavsson.

Han och hans fru Anna-Greta bor på Lojovägen nära det nybyggda äldreboendet Silverhöjden i Rudboda. De vill inget hellre än att 87-åriga Anna-Greta ska få en plats där. Hon har varit sjuk i alzheimer i många år och behöver hjälp med det mesta. Hemtjänsten kommer flera gånger om dagen och hon går på dagverksamhet tre dagar i veckan. Men fortfarande vilar ett tungt ansvar på Börje.

– Jag hade aldrig trott att jag vid 91 års ålder skulle ha ansvaret för min alzheimersjuka hustru, säger han.

Han har drivit ärendet till både förvaltningsrätten och kammarrätten och fått nej i båda instanserna. Domstolarna tycker inte att Anna-Greta behöver särskilt boende för att tillförsäkras en ”skälig levnadsnivå”. För Börje är det dock självklart att han och hans fru borde få hjälp.

– Jag kanske bara har ett par år kvar. Jag skulle vilja att Anna-Greta dessförinnan har fått det bra, säger han.

Forskaren Marta Szebehely på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet har tagit fram statistik på att var fjärde plats inom äldreboenden i Sverige har försvunnit under 2000-talet. Även om antalet äldre som får hemtjänst har ökat under samma period så kompenserar det inte för minskningen i äldreboenden. Få hemtjänstmottagare får lika omfattande hjälp som i äldreboende.

Lidingö stad har ingen exakt statistik när det gäller platser i särskilt boende. Men förra året fick dubbelt så många avslag på sin ansökan om plats än året innan. De som sökte särskilt boende 2012 var också 80 fler än året innan. Det kan bland annat förklaras med att flera nya äldreboenden öppnats på ön och att fler lockats att söka, även de som kanske egentligen inte har tillräckliga behov för att få en plats.

– Det såg vi redan när Ektorpsgården och Nilstorpsgården öppnade, säger Ulla-Carin Holst Hammarlund, avdelningschef på Lidingö stads beställaravdelning.

Enligt henne spelar dock plats-tillgången ingen roll för om personer får eller inte får särskilt boende. Alla får en individuell behovsbedömning.

Margareta Grafström är sakkunnig i äldreomsorg på Sveriges Pensionärsförbund. Hon har märkt av att det genom åren blivit allt svårare att få en plats på ett äldreboende, och Anna-Gretas fall upprör henne.

– Det hjälper inte att ha hjälp i hemmet när man är så gammal och har en demenssjuk som man ska ha ansvar för. Den enda hjälp man kan ge i ett sådant här fall är ett gott och bra demensboende, säger hon.

Fakta

Allt fler nekas särskilt boende