ANNONS

”Jag var socialt utslagen i åratal”

Kenta tycker att det är bättre lägga pengarna på barnen än att betala många tusen om dagen för missbrukarvården senare.
Kenta tycker att det är bättre lägga pengarna på barnen än att betala många tusen om dagen för missbrukarvården senare.
Kenta langade under flera år narkotika i Tyresö.

– Kommunen blundar för hur vanligt det är med droger, säger han.

Samtidigt visar en ny drogvaneundersökning att all fler gymnasie­elever testar droger.
ANNONS

Han var själv ung när han började använda droger. Först var det hasch. Sedan amfetamin.

– Jag började sälja för att hjälpa kompisar att få lite droger. Sedan växte kontaktnätet, säger Kenta, som egentligen heter någonting annat.

Han började langa mer och mer. Affärerna kunde ske lite varstans i Tyresö, som utanför ungdomsgården, Konsum eller vid Barnsjön.

– Man undvek de platser där man kunde åka fast. Det är ju inte så att man står utanför skolgårdarna direkt, berättar han.

De sista åren hade han mellanhänder som skötte leveranserna. Själv arbetade han från hemmet. Att mycket av narkotikan hamnade hos ungdomar visste han.

– Ungdomar är absolut en stor målgrupp för den som langar. Det är ju bland dem man kan få nya kunder. Men jag rättfärdigade säljandet genom att tänka att jag inte sålde själv direkt till dem, säger Kenta.

För två år sedan drabbades han av en psykos och lade helt av, både med att langa och med att själv använda droger.

– Många fastnar i det för man mår så bra i början. Det gjorde jag också. Men sedan gick det utför. Jag var socialt utslagen i flera år, utan jobb och utan kontakt med min familj. Jag var trasig inombords.

Enligt Kenta finns det mycket narkotika i Tyresö, mer än vad kommunen vill kännas vid, och de flesta vet var man kan få tag i det. För att nå ungdomarna behövs tidiga insatser, tycker han.

ANNONS

– När ungdomarna har nått gymnasieåldern är det nästan för sent. Då kan det funka att före detta kriminella får föreläsa som avskräckande exempel.

Redan inom barnomsorgen behövs fler vuxna, anser han, och han efterlyser fler fritidsgårdar och fler aktiviteter för skolungdomar.

– Lägg resurserna där i stället för att vården senare kostar samhället flera tusen kronor om dagen av en enda missbrukare. För när de unga väl testat så kan det vara bestående. Det är som glass. Första gången är det så gott och man vill bara ha mer.

Linda Wikman, brottsförebyggare i kommunen håller på att sammanställa resultatet från en drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium som gjordes i november.

– Tyvärr är det ingen trendbrytning. Antalet som har testat narkotika fortsätter att öka.

Hon framhåller att Tyresö i förhållande till grannkommunerna har relativt låga siffror och menar att de kan bero på olika insatser. Som att hon tillsammans med polisen under året haft föreläsningar för all skolpersonal om tidiga tecken på att någon använder droger.

Åtgärderna har varit en del av ett större mål: Nacka polismästardistrikt – där Tyresö, Nacka och Värmdö ingår – har tillsammans med kommunerna beslutat att få ner droganvändandet bland unga före nästa årsskifte. I Tyresö är målet att få ner nyttjandet från 26 procent till 15 procent.

– Vi kommer troligtvis inte att nå det målet. Men om vi inte hade gjort insatserna hade siffrorna sett ännu värre ut, säger Linda Wikman.

Nu vill hon nå ungdomarna.

– Alla vet att narkotika är skadligt, den vinkeln funkar inte. Men få vet om följderna av en narkotikabrottsdom. Med en sådan dom kan det bli svårt att få jobb eller flytta hemifrån och man kan till exempel aldrig åka till USA.

– Om vi kan stoppa några av dem som så småningom skulle ha fastnat i ett missbruk har vi vunnit jättemycket. Det är det vi är ute efter– att rädda så många som möjligt.

Fakta

Fler på gymnasiet har testat droger

Tyresö kommun gör varje år en drogvaneundersökning i årskurs nio på högstadiet och årskurs två på gymnasiet.

I november visade undersökningen en ökning på gymnasiet. 26 procent hade prövat narkotika mot 22 året före.

I våras genomfördes den på högstadierna. 6 procent hade testat narkotika, en minskning från 2010 då siffran var 9 procent.

Källa: Tyresö kommun