Jägare skjuter för få gråsälar

Trots att kvoten för skyddsjakt på säl i länet var tjugo förra året sköts bara sex.

Yrkes- och fritids­fiskarna är kritiska­ och anser att skydds­jakten borde öka.

Från att för några decennier sedan ha varit utrotningshotad av miljögifter och jakt har sälen i Östersjön återhämtat sig så att det nu finns 25 000 djur. Sälar syns också allt oftare nära fastlandet och runt öar i innerskärgården. Nu tycker yrkes- och fritidsfiskare att skyddsjakten på gråsäl bör öka, eftersom de anser att den tar för mycket fisk.

– Om man vill värna bestånden av torsk, lax, gös, abborre och andra rovfiskar, då kan vi inte samtidigt ha Östersjön full av säl. Man måste välja, säger Henrik C Andersson, fiskevårdskonsulent på länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt yrkesfiskarna orsakar sälarna miljonförluster varje år. Sedan elva år tillbaka tillåts därför en viss skyddsjakt på gråsäl.

I år och förra året var kvoten 230 i Östersjön, varav Stockholms län fick 20. Men förra året sköts bara sex sälar i Stockholm.

För lite, anser Henrik C Andersson, som menar att sälarna, som i huvudsak äter strömming, även ger sig på lekande fisk. Det riskerar att sabotera fiskevårdsprojekt.

– Det här handlar i grund och botten om hur mycket människan ska ingripa i naturen. Men Östersjön är redan ett kraftigt påverkat ekosystem, så det är inget nytt om människan går in och styr upp lite, säger han.

En anledning till att kvoten för säljakt inte uppfylls är att den döda sälen måste bärgas. Enligt Karl-Bertil Johansson, kursledare i säljakt på Svenska jägareförbun­det, innebär det i princip att sälarna måste skjutas från land. I praktiken innebär det ofta att säljägare måste ta sig till en ö för att skjuta sälar på en näraliggande ö.

– Och då kan du ge dig den på att öarna ligger i olika typer av skyddsområden, där all jakt är förbjuden, säger han.

Han lär därför ut hur man jagar säl från båt – något man bara får om man har ett särskilt tillstånd.

I början på 1900-talet fanns cirka 100 000 gråsälar i Östersjöområdet. Senare minskade beståndet dramatiskt. Efter att halterna av miljögifterna PCB och DDT minskat så växer sälbeståndet åter sedan mitten av 1980-talet med cirka sju till åtta procent varje år.