ANNONS

Jakobsbergs sjukhus ska rustas

Danderyds sjukhus är ett av tre sjukhus som kommer att få en närakut under 2017.
Danderyds sjukhus är ett av tre sjukhus som kommer att få en närakut under 2017.
Landstinget vill styra upp bland länets närakuter.

En av dem ska anpassa till en mer modern sjukvård är Jakobsbergs sjukhus.
ANNONS

Närakuterna ska kunna avlasta de stora sjukhusen genom att ta emot patienter med lättar sjukdomar eller skador på tider då vårdcentralerna har stängt.

I dag finns 19 sådana närakuter. I sin nya budget vill den styrande alliansen i landstinget satsa på dem. De ska bland annat utrustas med mer avancerad utrustning och även hålla öppet längre på kvällarna.

En av dem som det ska satsas på är Jakobsbergs sjukhus, även om det ligger längre fram i tiden än vad dagens budget handlar om.

När upprustningen är klar ska det finns ungefär 125 vårdplatser och bland annat närakut, röntgenavdelning och ett mindre laboratorium.

Sedan tidigare har Järfälla kommun flaggat för att de vill bygga ett helt nytt sjukhus i Barkarbystaden. Landstinget har tidigare varit avvaktande och inte heller nu finns några besked – eller pengar – i budgeten.

I stället satsas det på närakuter på andra håll i länet.

Tre nya närakuter öppnar redan nästa år på Rosenlunds sjukhus, Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset i Solna. Ytterligare nio är tänkta att öppna under 2018.

– Det är stor efterfrågan på närakuter. Vi har tidigare aviserat 12 nya. Tre tidigareläggs nu och startar 2017, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Var de kommande nio närakuterna kommer att ligga utreds just nu och platserna kommer att spikas i slutet på året.

ANNONS

– De ska ligga utspridda på lämpliga geografiska avstånd och även upphandlas i början av 2017. Troligen hamnar de i våra redan befintliga vårdlokaler i länet och inte i helt nya lokaler. Det är heller ingen högoddsare om de hamnar intill befintliga sjukhus, säger Rasmus Jonlund, presschef hos Anna Starbrink (L).

Även Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, ställer sig positiv till de nya närakuterna, men vill se att man startar fem i stället för de planerade tre under nästa år.

– Jag är glad att man återinför närakuter, men vi ser behovet av fem, det kommer inte att räcka med tre. Vi föreslår därför att man inför en närakut på Karolinska i Huddinge och en på Södertälje sjukhus. Vi tycker också att det är just akutsjukhusen som ska driva närakuterna, det är där man kan ta emot och ge bäst vård snabbast, säger hon.

Vad tänker du om att närakuter kommer att bedrivas på färre platser (12 i stället för dagens 19)?

– Det har varit väldigt rörigt nu när många verksamheter med olika innehåll fått kalla sig närakuter och de som försvinner är de som inte har fungerat. På vissa platser kan de tvärtom återinföras genom att vårdcentralen byter namn till närakut. Sen får vi se om de 12 räcker, säger Erika Ullberg.

Fakta

Så föreslås närakuterna fungera

•Enhetliga öppettider mellan klockan 08-22.

•Specialist i allmänmedicin alternativt akutläkare på plats.

•Konsultationsmöjligheter till andra specialister.

•Tillgång till laboratorieservice och röntgen på alla närakuter.

•Tillgång till bakjour vid hög belastning.

•Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre.

•Alla närakuter ska också ha anknytning till ett akutsjukhus och en geriatrisk klinik och de ska lokaliseras till platser med goda allmänna kommunikationer.

Källa: Källa: Stockholms läns landsting