Jakt på värdefulla träd i Haninge

HANINGE. Länsstyrelsen söker efter stora, gamla eller på annat vis värdefulla träd i Haninge.

Hittills i länet har man dokumenterat runt 25 000 träd. Av dem har närmare 11 500 varit riktigt stora träd med stammar som är större än en diameter. Målet med letandet är att rädda närmare 500 arter hotade djur och växter i länet.

– Vi hoppas hitta cirka 800 nya träd i Haninge. Vi vet redan ganska väl hur kommunens trädbestånd ser ut säger Miguel Jaramillo, ansvarig för inventeringen.