PCB-jakten fortsätter i Väsby

Väsbyverken på 1960-talet.
Väsbyverken på 1960-talet.
Kommunen efterlyser personer som kan veta mer om läckaget av PCB från Messingen-omårdet och bjuder nu in till en särskild möteskväll.

De PCB-värden som har uppmätts i Oxundasjön och i Väsbyån tillhör de högsta i hela landet.

Teorin är att det var industrier i Messingen-området som orsakade utsläppen av PCB.

Kommunen vill komma i kontakt med personer som jobbat, levererat produkter till området eller på annat sätt har egna eller hört om andra kunskaper om verksamheterna inom Svenska Metallverken eller Gränges Essem under 1950-, 60- och 70-talen.

Den 24 januari anordnas en särskild möteskväll på temat i Messingen.

Kommunen har arbetat hårt med frågan utan att få något tydligt svar på varifrån utsläppet kommer ifrån. I höstar var tjänstemän från kommunen på en konferens om just PCB i japanska Kobe.

De höga halterna av miljögiftet PCB i Oxundasjön upptäcktes 2013.