Jakten på nya Sverige pågår i Fittja

Leif Magnusson är verksamhetschef på Mångkulturellt centrum.
Leif Magnusson är verksamhetschef på Mångkulturellt centrum.
"Fittja blir en symbol för att barn från olika bakgrund är en del av svenskheten."
"Fittja blir en symbol för att barn från olika bakgrund är en del av svenskheten."
Leif Magnusson.
Leif Magnusson.
Leif Magnusson.
Leif Magnusson.
Leif Magnusson vid den nya utställningen.
Leif Magnusson vid den nya utställningen.
Leif Magnusson vid den nya utställningen.
Leif Magnusson vid den nya utställningen.
Svenska flaggan.
Svenska flaggan.
Utställningar om folkdräkter och rasism har väckt uppmärksamhet.
Och det senaste året inte minst engagemanget kring kritiserade tavlan "Rest in Peace" i Fittja centrum.
Men bakom fasaderna har också jakten på ett nytt hållbart Sverige pågått i 30 år.

Mångkulturellt centrum (MKC) grundades för att bidra till forskning och kunskap kring mångkultur, rasism, migration och globalisering.
Under torsdagen och fredagen arrangeras konferensen ”Fler delar staden”. Samtidigt uppmärksammas att Mångkulturellt centrum fyller 30 år.

– I slutet av 80-talet såg vi Botkyrkas utmaning som dörren till framtidens Sverige. Vi såg att Botkyrkas utmaningar skulle kunna följas av andra platser. Det finns fortfarande ingen enkel lösning i det hela. Vårt lokala arbete har vi lyft till nationell och internationell nivå, säger Leif Magnusson som är verksamhetschef på MKC.

Leif Magnusson i telefon. Ovanför hänger jubileumsballongerna.

Vilka är utmaningarna?

– Att hitta lösningar för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Det handlar bland annat om tilliten till andra människor exempelvis grannar, men också till myndigheter och institutioner. Och jag tror att det är en tuff uppgift att få människor att förstå vilka förväntningar som finns på dig som till exempel skolbarnsförälder eller hyresgäst. De här utmaningarna finns överallt. Men i Botkyrka är utmaningen särskilt påtaglig utifrån demografin och genom att vi har stort bestånd av bostäder från miljonprogrammet, säger Leif Magnusson som också nämner valdeltagande och jobbfrågor som  utmaningar.

En annan utmaning är att motverka rasism. Leif Magnusson jämför till viss del centrumets arbete med #Metoo-rörelsen. Men i stället för att bryta och uppmärksamma patriarkala strukturer ligger centrumets fokus på att synliggöra rasistiska strukturer. I utställningen ”Varning för ras” för ett par år sedan ville centrumet visa på en vithetsnorm både historiskt och i nutiden.  En norm som i förlängningen riskerar att leda till rasism och diskriminering. Centrumet tar också upp frågor om identitet. Vem är svensk? Hur är en svensk?

Utställning 2014 om folkdräkter i Sverige genom historien. Erik Anneborn och Charlotte Hyltén-Cavallius förberedde. Foto: Anders Björklund

Från utställningen ”Varning för ras” som pågick i 14 månader med start 2012. Foto: Anders Björklund

Centrumet jobbar även med kunskap från andra orter i världen som jobbar med liknande utmaningar och frågor. Under den pågående konferensen som arrangeras tillsammans med Unesco LUCS deltar bland andra freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson som talar om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och engelsmannen Phil Woods som har överblick över vad som hänt på tio år i de 120 städer som deltar i programmet ”Intercultural cities”. Botkyrka är en av orterna.

Leif Magnusson, visar utställningen som pågår på Mångkulturellt centrum nu. ”Fittja blir en symbol för att barn från olika bakgrund är en del av svenskheten.”

Edda Manga idéhistoriker och Phil Woods i samtal.

– Phil Woods pekar bland annat på att det är väldigt viktigt att jobba mot ryktesspridning. Rykten och fördomar är lite av ett gift som även kan användas politiskt. Det behövs nästan en folkrörelse i jobbet för att motverka detta, säger Leif Magnusson.