Jämför grundskolorna på nätet

VALLENTUNA Snart går det att jämföra grundskolor i Vallentuna med varandra direkt på kommunens webbsida.

Med ett jämförelseverktyg ska man lätt kunna få en bild av skolans arbete. Uppgifterna om verksamheten kommer från officiell statistik, enkäter och skolornas egen information. Både kommunala och fristående skolor ingår.

Senare kommer även andra verksamheter att kunna jämföras på samma sätt.