Jämlikhetspris kan införas.

Kultur- och fritidsnämnden väntas ta beslut om att instifta ett jämlikhetspris på 10 000 kronor för kultur- och fritidsföreningarna i Väsby på sitt nästa sammanträde.

Syftet med priset är att uppmärksamma de föreningar i kommunen som aktivt arbetar för att alla ska behandlas lika.

Kultur- och fritidskontoret föreslår att priset fokuserar på jämlikhet istället för jämställdhet som var den ursprungliga idén. Orsaken är att man menar att inte bara kön utan också religion, språk och ekonomi påverkar möjligheten till delaktighet och inflytande.

Kultur- och fritidskontoret föreslår att priset delas ut varje år med start 2017 och att prissumman bestäms till 10 000 kronor. Förhoppningen är att något företag vill gå in och sponsra.

Beslutet tas på Kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde den 8 december.