Jämställd styrelse nytt krav

Spånga-Tensta I fram­tiden ska föreningsbidrag från stadsdelen Spånga-Tensta bara betalas ut till föreningar med jämställda styrelser. Regeln träder i kraft nästa år och Spånga-Tensta blir den första som tillämpar den, enligt Sveriges Radio.

Genom att ställa krav på jämställda styrelser vill man slå ett slag för fler kvinnliga ledare i föreningslivet., menar Awad Hersi (MP), stadsdelsnämndens ordförande. Han hoppas att hela Stockholms stad ska anta samma regel.

Exempelvis Tenstas kvinno- och tjejjour har bara kvinnor i styrelserna. Men enligt Awad Hersi kan en sådan förening undantas från regeln på grund av dess speciella syfte med verksamheten.