Jämställdhetsplan ska utredas vidare

ÖSTERÅKER På det senaste fullmäktigemötet i Österåker återremitterades alliansens förslag till övergripande jämställdhetsplan efter krav från socialdemokraterna. S ansåg att förslaget saknade alltför många mål och dessutom att det var dåligt förankrat med facken.