Min lokala hjälte

Fler tjejer lockas till fritidsgårdarna

Under ett antal år har Järfälla kommun jobbat för att förbättra jämställdheten på kommunens fritidsgårdar. Målet har varit att könsfördelningen ska ligga på minst 40-60. I augusti nådde man för första gången målet - då var 41 procent av besökarna tjejer.

– Vi har arbetat ett antal år nu med att förbättra jämställdheten på fritidsgårdarna i Järfälla. Det har inte alltid varit lätt och vi har traditionellt haft mycket fler killgäng på gårdarna, säger Mika Metso (S), kultur, demokrati- och fritidsnämndens ordförande.

Under augusti visade kommunens egen undersökning att över 41 procent av besökarna på kommunens fritidsgårdar är tjejer. Järfällas kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman har gjort en rundringning till andra fritidsgårdar i länet. Ser man till de som svarat ligger Järfälla bra till. Endast Norrtälje har större andel tjejer – där är 52 procent tjejer och 48 procent killar. Lidingö håller samma nivå som Järfälla i mätningen, med 41 procent tjejer.

På fritidsgården i Kallhäll har man från start bland annat jobbat med projektet Add gender för ett ökat jämställdhets- och genusperspektiv och på fritidsgården Valvet i Jakobsberg har man nu i höst börjat med tjejkvällar.

– Det är riktigt kul att både den politiska viljan och personalens strategiska arbete på fritisgårdarna i Järfälla för att öka jämställdheten har gett resultat, och vi nöjer oss inte med det här, att få fler tjejer till gårdarna kommer att vara högsta prioritet även i nästa verksamhetsår, säger Mika Metso.

Nu vill man inte stanna på 41 procent utan föreslår i ett budgetförslag att öka ambitionen och anta ett nytt mål – att 45 procent av besökarna ska vara killar eller tjejer senast 2017.

Fakta

Jämställt i Järfälla

Järfälla kommuns sammanställning för augusti. Siffror i procent.

Kommun/kommundel Pojkar Flickor

Botkyrka 61 39

Danderyd 70 30

Ekerö 62 38

Farsta 60 40

Järfälla 59 41

Lidingö 59 41

Norrtälje 48 52

Solna 65 35

Spånga-Bromsten 60 40

Södermalm 67 33

Södertälje 74 26 (stor variation, andel flickor 13-49 procent)

Tensta-Hjusta 70 30

Värmdö 64 36

Österåker 60 40