Fler tjejer lockas till fritidsgårdarna

Under ett antal år har Järfälla kommun jobbat för att förbättra jämställdheten på kommunens fritidsgårdar. Målet har varit att könsfördelningen ska ligga på minst 40-60. I augusti nådde man för första gången målet - då var 41 procent av besökarna tjejer.

– Vi har arbetat ett antal år nu med att förbättra jämställdheten på fritidsgårdarna i Järfälla. Det har inte alltid varit lätt och vi har traditionellt haft mycket fler killgäng på gårdarna, säger Mika Metso (S), kultur, demokrati- och fritidsnämndens ordförande.

Under augusti visade kommunens egen undersökning att över 41 procent av besökarna på kommunens fritidsgårdar är tjejer. Järfällas kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman har gjort en rundringning till andra fritidsgårdar i länet. Ser man till de som svarat ligger Järfälla bra till. Endast Norrtälje har större andel tjejer – där är 52 procent tjejer och 48 procent killar. Lidingö håller samma nivå som Järfälla i mätningen, med 41 procent tjejer.

På fritidsgården i Kallhäll har man från start bland annat jobbat med projektet Add gender för ett ökat jämställdhets- och genusperspektiv och på fritidsgården Valvet i Jakobsberg har man nu i höst börjat med tjejkvällar.

– Det är riktigt kul att både den politiska viljan och personalens strategiska arbete på fritisgårdarna i Järfälla för att öka jämställdheten har gett resultat, och vi nöjer oss inte med det här, att få fler tjejer till gårdarna kommer att vara högsta prioritet även i nästa verksamhetsår, säger Mika Metso.

Nu vill man inte stanna på 41 procent utan föreslår i ett budgetförslag att öka ambitionen och anta ett nytt mål – att 45 procent av besökarna ska vara killar eller tjejer senast 2017.

Fakta

Jämställt i Järfälla

Järfälla kommuns sammanställning för augusti. Siffror i procent.

Kommun/kommundel Pojkar Flickor

Botkyrka 61 39

Danderyd 70 30

Ekerö 62 38

Farsta 60 40

Järfälla 59 41

Lidingö 59 41

Norrtälje 48 52

Solna 65 35

Spånga-Bromsten 60 40

Södermalm 67 33

Södertälje 74 26 (stor variation, andel flickor 13-49 procent)

Tensta-Hjusta 70 30

Värmdö 64 36

Österåker 60 40