Jan Emanuel om de fällda träden: det är skogsvård

Fällningen av träd vid Rösjön är ingen avverkning utan ett fall av skogsvård, menar fastighetsägaren Jan Emanuel Johansson.
Fällningen av träd vid Rösjön är ingen avverkning utan ett fall av skogsvård, menar fastighetsägaren Jan Emanuel Johansson.
De fällda träden vid Rösjön utreds nu av polisen.

Men Jan Emanuel Johansson är inte orolig för att avverkningen bryter mot lagen.

– Det är en adekvat biotopvård, säger han till Mitt i.

Igår berättade Mitt i att Sollentuna kommun har polisanmält fällningen av träd inom strandskyddszonen vid Rösjöns östra strand, och att miljökontoret utreder om avloppsanläggningen är överbelastad.

Nu ger tidigare S-politikern, vårdentreprenören och fastighetsägaren Jan Emanuel Johansson sin syn på situationen.

– Att en kommun gör en anmälan om de misstänker ett miljöbrott är alldeles korrekt, det står i lagen. Det är bra att de är noggranna, säger Jan Emanuel Johansson.

Att fällningen av träden faktiskt bryter mot lagen är dock inget han är orolig för. Den är ett led i normal skogsvård, menar han.

– Har man mark måste man hålla efter skogen. Det som har skett är att vi har gjort en röjning som är en adekvat biotopvård. Vi pratar om ett 20-tal ungträd som har tagits bort för att stora ekar och björkar ska växa bättre och för att marken ska få mer solljus, vilket krävs för en frisk och vacker natur, säger han.

Jan Emanuel Johansson betonar också att fällningen av träden är en åtgärd som är kopplad till hur marken används idag – och inte har något att göra med ett eventuellt framtida bygglov.

– Det finns inga planer på att bygga inom den förstärkta strandskyddszonen. Det vi har ansökt om att bygga ligger långt ifrån vattnet.

Inte heller frågan om avloppet ser Jan Emanuel Johansson som något problem. Antalet boende på fastigheten ligger i linje med hur många anläggningen är dimensionerad för, uppger han.

– Hittills har man tömt 1-2 gånger i månaden, och det är klart som attan att vi ska tömmar oftare om det inte räcker. Det är ingen som vill att det ska lukta illa, säger han.

Läs mer:

Jan Emanuel Johanssons planer för strandtomten vid Rösjön