Glömde söka bidrag – missar 30 miljoner

Snart ska miljöstipendiet delas ut av Järfälla kommun.
Järfälla kan missa miljoner.
Järfälla var så pass upptagen med sina byggplaner att de missade söka ett bidrag från staten. Och det är inga småpengar det handlar om – bidragen kan uppgå till 30 miljoner kronor.

Järfälla kommun glömde bort att söka bidrag som regeringen avsatt för ökat bostadsbyggande. Enligt siffror som Sveriges Radio tagit fram kan det röra sig upp emot 20-30 miljoner.

– Vi missade att söka. Vi hade fullt fokus på att planera och genomföra våra byggplaner, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör på Järfälla kommun.

Hon säger att kommunen kommer att se över rutinerna för att man inte ska missa den här typen av statsbidrag i framtiden. Hon menar samtidigt att sättet som staten styr har förändrats och antalet bidrag man kan söka har ökat.

– Jag vet att det på integrationsområdet finns ett stort antal bidrag att söka. Det är ingen bortförklaring från vår sida men det hade varit klädsamt om en myndighet går ut med tydligare information.

Vilka konsekvenser kan de missade bidragen få?

– Jag kan inte säga att bostadsbyggandet har utvecklats sämre för att vi inte har sökt dem här bidragen. Vi har verkligen prioriterat byggandet och vi har en stor efterfrågan på mark och ett intresse från byggherrar. Men helt klart har vi förlorat ett antal kronor, säger Christina Rapp Lundahl.