Järfälla efter i bostadsindex

JÄRFÄLLA Järfälla kommun hamnar på plats 31 i HSB:s bostadsindex.

Indexet omfattar 59 tillväxtkommuner i landet och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.

I Stockholms län får Öster­åker högst poäng – 9,6 av 16 möjliga. Järfälla får 7,0.

I indexet fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning.