Järfälla faller i företagsranking

Svenskt näringsliv claes thunblad cecilia löfgreen järfälla
Thunblad och Löfgreen oense om hur rankingen ska tolkas.
Varje år gör Svenskt Näringsliv en ranking över hur de svenska kommunernas företagsklimat är. Järfälla sjunker i år till plats 66, den lägsta placeringen hittills. Moderaterna är kritiska mot hur kommunens näringspolitik skötts de senaste åren – men det finns också frågetecken kring hur undersökningen genomförts.

Moderaterna i Järfälla är kritiska till kommunens näringspolitik efter att Svenskt Näringslivs senaste ranking över företagsklimat släppts. Järfälla ligger nu på plats 66, den lägsta sedan mätningen startade.

– När Socialdemokraterna tog över styret av Järfälla 2014 var man helt visionslösa för hur Järfälla skulle förbättra företagsklimatet. Resultatet är att Järfälla fortsätter tappa i Svenskt Näringslivs ranking till den sämsta placeringen någonsin, säger Cecilia Löfgreen (M), oppositionsråd.

Thunblad: ”Handlar om subjektiva värderingar”

Svenskt Näringslivs ranking består till två tredjedelar av enkätsvar från företagare och politiker som valt att delta i undersökningen, och till en tredjedel av statistik om hur det ser ut i kommunen. Det är framför allt i enkätsvaren som Järfälla tydligt sjunker – i den statistiska delen ser det bättre ut. Det är också den delen Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande, fokuserar på.

– Till två tredjedelar handlar det om subjektiva värderingar – uppfattningar från de politiker och företagare som valt att delta. Där konstaterar jag att vi går neråt, och det är alltid tråkigt i sig. Men man ska vara tydlig med att mätningen står på två ben, och när det gäller den tredjedel av undersökningen som bygger på faktisk statistik från SCB och UC går vi framåt på fem av de sex områden som mäts, säger Claes Thunblad.

Claes Thunblad nämner bland annat nyföretagande – år 2016 startades över 500 nya företag i Järfälla, den högsta siffran någonsin, som ett kvitto på att kommunens arbete varit framgångsrikt.

Förvånande resultat – men ändå ett varningstecken?

I årets undersökning störtdök många stora svenska kommuner. Bitvis bisarra resultat har gjort att många ifrågasätter hur rankingen görs. Järfälla har exempelvis sjunkit till plats 130 i kategorin ”Tele- och IT-nät”, trots att kommunen så sent som i våras rankades på 22 plats i den årliga bredbandsrankingen.

Även i kategorin ”Vägnät, tåg- och flyg” har Järfälla sjunkit väsentligt, och är nu på plats 99. Likaså Stockholm har sjunkit, till plats 103. På plats nummer 1 ligger Ale kommun i Västergötland. Detta beror förmodligen på den vikt som ges till företagares egna omdömen – i den statistiska delen av undersökningen hamnar Ale på plats 280 i faktiskt företagande.

Samtidigt har undersökningen länge gjorts på samma sätt, och likväl har Järfälla sjunkit. Det faktum att kommunen ligger bra till vad gäller faktiskt företagande kan ställas i relation till att kommunen fått allt sämre omdömen av kommunens egna företagare.