Järfälla får bakläxa i bygglovsärende

JÄRFÄLLA Länsstyrelsen upphäver Järfälla kommuns beslut i ett byggärende.

Kommunens miljö- och bygglovsnämnd beslutade i juni år 2008 att bevilja en person bygglov för uppförande av ett plank på sin fastighet. Grannarna har motsatt sig förslaget och menar att planket bland annat skulle medföra en ökad fara för dem om en brand skulle bryta ut.

Länsstyrelsen anser nu att bygglovet på en del av planket ska upphävas.