Nu blir Järfälla finskt förvaltningsområde

Nu får kommunens finsktalande service på sitt hemspråk.
Nu får kommunens finsktalande service på sitt hemspråk.
Från och med idag är Järfälla kommun finskt förvaltningsområde. Det betyder att kommunen åtar sig att erbjuda service på finska till den som behöver det. Dessutom ska satsningar göras på att utveckla finska språket i kommunen.

Från och med den första februari har kommunens finskspråkiga medborgare rätt att begära service på finska. Detta efter att Järfälla blivit en av de 81 kommuner och 15 landsting som är så kallade finska förvaltningsområden.

Järfällas ansökan har fördröjts bland annat efter att regeringen pausat ansökningar i väntan på en utredning om hur väl förvaltningsområdena fungerat. Men sedan utredaren gett grönt ljus har även Järfälla inkluderats.

En tiondel har finsk anknytning

Till stöd får kommunen omkring en miljon kronor från regeringen för att implementera de förändringar som krävs. Det handlar framför allt om att översätta information på kommunens hemsida och olika blanketter till finska.

I Järfälla har omkring tio procent av invånarna anknytning till Finland. Det var delvis därför kommunen förra året öppnade en finskspråkig avdelning på äldreboendet Lönnen.

– Framför allt när man blir äldre tappar man lite språkkunskap, särskilt i sitt andra språk. De som kommer från Finland och lärt sig svenska blir äldre, och kan börja tappa sin svenska. Då är det en trygghet att kunna ha kontakt med kommunen på det språk man kan, säger Mika Metso (S), ordförande för kultur- demokrati- och fritidsnämnden.

”Lång kamp är över”

Dessutom ska kommunen – om efterfrågan finns – erbjuda plats på finskspråkig förskola. Mika Metso säger att det i övrigt handlar om att samla de resurser som redan finns i kommunen. Till exempel om att se till att finskspråkiga inom äldreomsorgen hamnar på Lönnen om de vill.

– Järfällaborna har redan möjlighet att få mycket information på olika språk. Men det som gör förvaltningsområdet speciellt är att vi förbinder oss till att ge information och service på just finska.

– Men idag är en glädjens dag, en lång kamp är över! säger Mika Metso.