Så mycket höjde Järfälla Gymnasium betygen

järfälla gymnasium
På Järfälla Gymnasium får mer än var tredje elev högre betyg än provresultat i matematik.
Många elever på Stockholms gymnasieskolor får bättre betyg än vad de presterar på de nationella proven.
På Järfälla Gymnasium fick mer än var tredje elev förra läsåret högre slutbetyg i matematik än provresultatet, visar Mitt i:s granskning.

De nationella proven ska bidra till en rättvis betygssättning av elevers kunskaper. Men i praktiken ger många gymnasieskolor i länet glädjebetyg i förhållande till provresultaten.

Mitt i har gått igenom siffror från SCB, framtagna av Svenskt näringsliv, som visar skillnaden mellan betygen och nationella provresultat i matematik och engelska på alla gymnasieskolor i Stockholms län.

Stora skillnader mellan betyg och nationella prov

Siffrorna visar att många skolor ger en stor procentandel av eleverna högre betyg än resultatet de fått på nationella proven.

I matematik låg snittet för hela Stockholms län på 37 procent, men det skiljer sig kraftigt mellan de olika gymnasieskolorna. En skola på Kungsholmen höjde matematikbetygen för 87 procent av eleverna 2018, medan en skola i Liljeholmen bara höjde 3 procent av matematikbetygen.

Järfälla inget undantag

På Järfälla Gymnasium höjdes 36 procent av matematikbetygen. Alltså ungefär i linje med länssnittet.

Mariella Augustsson, rektor på Järfälla Gymnasium, menar att skolan följer skolverkets direktiv om hur de nationella proven ska användas.

– Det nationella provet är ett bedömningstillfälle. Man ska särskilt beakta det vid betygssättningen, men det är inte så att ett enskilt prov, vid ett enskilt tillfälle ska vara helt avgörande för en elevs betyg, säger hon.

Att många skolor sätter högre betyg än vad eleverna presterar på proven behöver inte vara ett problem, enligt biträdande rektorn på Järfälla gymnasium, Maria Hävner.

– Eleverna har ju haft ett helt läsår, och många tillfällen utöver provet, på sig att visa sina kunskaper. Som lärare ska man ha positiv bedömningssyn när man sätter betyg, det vill säga att alla prestationer eleverna visar ska kunna användas till deras fördel, och aldrig tvärt om, säger hon.

Maria Hävner går så långt som att det skulle kunna vara ett större problem om siffran för hur många elever som får betyget höjt efter provet är för låg.

– Om det är hundra procents överensstämmelse mellan provresultat och betyg så kan det indikera att man bara använt provet som underlag och inga andra bedömningstillfällen. Och då har man frångått riktlinjerna om att bedömningen ska vara allsidig.

Järfälla Gymnasiums siffror hamnar ungefär i linje med länssnittet – en procent under. Det finns andra skolor i Stockholmsområdet som höjer betygen i betydligt högre utsträckning än Järfälla.

– Om siffrorna skiljer sig kraftigt mellan skolor behöver vi ha ett samtal om likvärdigheten i bedömningen, säger Maria Hävner.

Stora skillnader i betygssättning

En utredning från skolverket visar också på att friskolorna har en högre betygsättning än de kommunala skolorna.

Sedan 1 juli 2018 säger riktlinjerna att de nationella proven har större betydelse för lärarens bedömning än andra prov och uppgifter eleven får i skolan. Just matematik är ett bra ämne att jämföra då resultaten är lätta att mäta.

– Det är en kursändring som vi självklart följer, säger Homar Kadir.

Friskolan Väsby yrkesgymnasium har rensats bort i Mitt i:s granskning på grund av ett för litet underlag.