Järfälla kan tvingas hantera IS-återvändare

Järfälla kommun är en av de 41 kommuner i landet som kan komma att behöva hantera IS-återvändare.
Järfälla är en av de 41 kommuner i Sverige som kan behöva hantera IS-återvändare.
Järfälla är en av de kommuner som kan tvingas hantera återvändare från terrorsekten IS, rapporterar SVT. Centret mot våldsbejakande extremism har bjudit in kommunen till en kunskapsdag.
– Vi ska hantera återvändarna utifrån vad lagen stipulerar, säger Alexander Rajsic på kommunen.

Järfälla är en av de nio kommuner i länet som kan tvingas, eller tvingas redan idag, att hantera återvändare från terrorsekten IS. SVT rapporterar att kommunerna blivit inbjudna till en ”kunskapsdag” av Center för våldsbejakande extremism (CVE).

– Vi har fått inbjudan. De kommer träffa de ledande tjänstemännen och berätta om deras arbetssätt och vilket stöd vi kan förvänta oss från dem, säger Alexander Rajsic, avdelningschef på kommunstyrelseförvaltningen på Järfälla kommun.

Inga uppgifter om att någon återvänt

Men Alexander Rajsic poängterar också att det rör sig om förberedande åtgärder.

– Vi har ingen information om att vi har några faktiska återvändare i Järfälla, säger han.

– Sen kan det ju vara ganska komplext. Det kan ju röra sig om någon som är skriven här, men som inte är här. Att vi kan förväntas få återvändare är inte detsamma som att vi får, fortsätter han.

”Hanterar dem utifrån vad lagen stipulerar”

Totalt kan 41 kommuner i Sverige komma att behöva hantera återvändare enligt uppgifterna, som ursprungligen kommer från Säpo.

Alexander Rajsic menar att Järfälla kommun är förberedd.

– Vi har ett åtgärdsprogram om hur kommunen ska arbeta mot våldsbejakande extremism, säger han.

Vad står det där om hanteringen av återvändare från IS?

– IS-återvändare omnämns inte specifikt i programmet. Dem ska vi hantera utifrån det som lagen stipulerar, säger Alexander Rajsic.

 

Rör sig om män, kvinnor och barn

Säpo bekräftar för SVT att de lämnat ut uppgifter till Polisen och att de ”delar en lägesbild” med CVE.

– Nyligen lämnade vi även detaljerad information om individer till Polismyndigheten. Det rör sig om såväl män, kvinnor och barn som befinner sig i konfliktområden, säger Karl Melin, presschef på Säpo.

Osäkra uppgifter

De vill förtydliga att det är osäkert om, hur och när de återvänder till kommunerna. Uppgifterna bygger på vilken kommun personerna reste ifrån när de lämnade Sverige. Uppgifterna kan med andra ord bli inaktuella.

Säpo säger att syftet med uppgifterna är polisen och kommunerna ska kunna skapa förutsättningar för att hantera individer som är eller har varit i konfliktområdena och eventuellt återvänder till Sverige.