Järfälla kommun läckte hundratal mejladresser – två gånger i rad

järfälla kommun servicecenter mejladresser läckta email
När någon på kommunen försökte återkalla mejlet med de läckta adresserna läcktes adresserna en gång till.
När kommunen i veckan skulle återkoppla till Järfällabor som varit i kontakt med Servicecenter råkade de skicka med en synlig mejllista på alla de kontaktade. Totalt 118 privata mejladresser blev röjda.
– Det känns obehagligt att de av misstag lämnar ut folk, säger en av de drabbade.

Till Servicecenters telefon är Järfällabor hänvisade i sin kontakt med kommunen. Dit kan man ringa för att till exempel fråga om bibliotekets öppettider eller anmäla en trasig parkbänk.

Men även i känsligare ärenden, som att komma i kontakt med socialtjänsten eller prata med en förskollärare.

Totalt 118 mejladresser röjda

När kommunen i veckan skulle skicka ett massmejl till Järfällabor som nyligen kontaktat Servicecenter gick något snett. De totalt 118 mottagarnas mejladresser var blottade, så att alla kunde se varandras.

– Det kändes obehagligt faktiskt. Att de av misstag lämnar ut folk, säger en av de drabbade Mitt i pratat med.

– Jag tycker att man som medborgare ska kunna känna sig trygg med att kommunen hanterar ens personuppgifter ansvarsfullt, säger hon.

Förväntar sig en ursäkt

Bara några minuter efter det första kom ytterligare ett mejl från kommunen.

– Det stod något om att de ville återkalla det första mejlet. Det konstiga var att de gjorde samma misstag igen. Alla mejladresserna var synliga en gång till.

Sedan dess har hon inte hört något mer från kommunen.

– Jag tycker en ursäkt kunde vara på sin plats. De kunde åtminstone skicka ett mejl. Och kanske inte skicka med allas adresser den gången, säger hon.

Kommunen beklagar – men anmäler inte

På kommunen beklagar man det som hänt.

– Det är absolut inte tanken att det ska gå till så här. Det är ett misstag vi gjort helt enkelt, säger Åsa Otterbjörk, avdelningschef för IT och Servicecenter.

Är det någon rutin som brustit?

– Ja, det är det. Vi hade en rutin som behövde förtydligas och det har vi gjort nu.

Hur då?

– Instruktionerna har blivit tydligare för den person som ska skicka ut de här mejlen. Självklart ingick det redan tidigare i instruktionerna att mejladresserna inte ska vara synliga, men nu har det blivit glasklart hur man ska göra utskicken.

Hur kommer det sig att adresserna var synliga även i ett andra mejl?

– Vi har en funktion när vi skickar meddelanden internt inom kommunen att vi kan återkalla mejl som blivit fel. Men när det går till utomstående fungerar inte den funktionen, utan det blir ett automatiskt svar till alla istället, vilket i det här fallet medförde att alla fick samma uppgifter en gång till.

Åsa Otterbjörk beklagar att händelsen skapat obehag för de inblandade.

– Jag har förståelse för det. Samtidigt är det värt att komma ihåg att ingen vet i vilket ärende man varit i kontakt med kommunen. Det är inga sådana uppgifter som är röjda.

Kommunens jurister har granskat incidenten, men gjort bedömningen att inte anmäla till Datainspektionen.

– Det finns kriterier för om det ska anses vara en personuppgiftsincident och bedömningen är att det här inte uppfyller dem. Vi har kommit fram till att vi gör en intern dokumentation och att det stannar därvid, säger Åsa Otterbjörk.