Järfälla kan få ett miljöcentrum

JÄRFÄLLA Tjänstemännen i kommunen har bifallit en motion av Miljöpartiet, om att inrätta ett miljöcentrum.

Ett miljöcentrum är tänkt att vara ett led i kommunens miljöplan fram till 2020.

I miljöcentrumet ska allmänheten kunna få information om kommunens planer och vilka miljöförbättringar man kan göra.

Senast vid årsskiftet ska ett förslag presenteras för politikerna.