ANNONS

Järfälla kan tvingas till skattehöjningar

Åldrande befolkning och rekordstor tillväxt. Att klara ekonomin är en ”extra stor” utmaning i Järfälla.

En färsk analys visar att kommunen kan tvingas höja skatten med fem kronor per intjänad hundralapp.
ANNONS

Alla kommuner i Sverige står inför en stor demografisk utmaning – att försörja sin åldrande befolkning som bara blir allt större för varje år. Men Järfälla står dessutom inför ytterligare en stor utmaning – att klara den kommunala servicen i en av Sveriges snabbast växande kommuner.

– En så pass kraftig tillväxt som Järfälla planerar kräver stora investeringar i infrastruktur och lokaler för till exempel skolor. En kommun som investerar så mycket kan inte klara allt själv utan tvingas låna och får en ökad lånekostnad, säger Henrik Berggren, rådgivare på revisionsbyrån PWC och en av personerna bakom analysen av Järfälla.

Enligt beräkningar av revisionsbyrån kommer kommunens kostnader att öka med 6–8 procent varje år fram till 2030. Men intäkterna beräknas bara öka med drygt sex procent per år.

För att klara gapet mellan kostnader och intäkter måste kommunen successivt höja skatten med 4,64 kronor eller effektivisera sina verksamheter med i genomsnitt en procent varje år.

– Vi har gjort den här typen av analyser på många kommuner och nästan alla kommer att ha för låga intäkter i förhållande till kostnaderna. Men visst är utmaningen extra stor i Järfälla, säger Henrik Berggren.

Folkpartiet har under flera år varnat för att den snabba tillväxten kommer att kosta mer än den smakar och har i ett yttrande till kommunstyrelsen understrukit allvaret i rapporten.

– Det här är väldigt oroande. Vi har redan ökat vår låneskuld från 160 miljoner till 1,6 miljarder på några år så för att inte tvingas till de här stora skattehöjningarna måste vi överväga att slå av på byggtakten. Allt måste inte göras på en gång, säger partiets gruppledare Nikoletta Jozsa.

Kommunstyrelsens ordförande, Claes Thunblad (S), tror däremot inte att den snabba tillväxten per automatik behöver innebära skattehöjningar.

– Järfälla har extrema förmögenheter i mark som kan säljas till byggen. När vi växer och kollektivtrafiken blir bättre så ökar värdet. Den unika förmögenheten har rapporten bortsett från. Om vi däremot skulle bromsa nu så vore det förödande för kommunen.

ANNONS
Fakta

Notan för 60-talets boom

Under Järfällas förra snabba utbyggnads­period, 1960–1970, växte kommunen med 30 000 invånare och 10 000 bostäder.

Under perioden ökade kommunalskatten med 4,12 kronor per intjänad hundralapp – från 8,78 till 12,90 kronor.

Källa: Järfällaboken