Kvinnodagen: Är du jämställd?

Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Mitt i har tagit tempen på hur det egentligen ser ut med jämställdheten i Järfälla. Hur jämställd är kommunen?

Enligt kommunen själva är jämställdhet och mångfald ett av de områden som det fokuseras mest på.

– Vi har jobbat med de här frågorna länge, både inåt och utåt, och vi ligger bra till om man jämför med resten av landet. Men det finns självklart alltid mer att göra, säger Carolina Bjurling som är kvalitetsdirektör i kommunen.

Ser man till kommunstyrelsen i Järfälla är männen överrepresenterade, 16 av totalt 26 ledamöter är män. Även i kommunfullmäktige dominerar männen som har 54 av de totalt 93 mandaten.

I kommunen i stort är det dock främst kvinnor som har chefpositioner, 66 procent av cheferna i kommunen är kvinnor.

– Jämställdhet är en demokrati och rättighetsfråga. Vi som kommun ska ju finnas till för alla. Det arbete vi gör internt med våra anställda påverkar ju också befolkningen i stort, inte minst med tanke på att vi är en stor arbetsgivare. Det är något vi jobbar med kontinuerligt, säger Bjurling.

I år gjorde Järfälla kommun för första gången gjort en fullständig jämställdhetsmätning där man mätt fördelningen av resurser inom kultur- och fritidsområdet. Den visade att 52 procent av kommunen ekonomiska resurser går till män och 48 procent till kvinnor.

– Mätningen kommer att användas för att göra en analys av hur vi behöver omfördela resurser. Det vi ser nu är att det är fler killar som aktiva i föreningsidrotten, och det är också fler killar som utnyttjar spontanidrottsanläggningarna, säger Mika Metso (S), som är ordförande i kultur-, demokrati och fritidsnämnden.

På Järfällas fritidsgårdar har man de senaste åren jobbat aktivt med jämställdhet. För två år sedan startade man fritidsgården Station 7, där man redan från början jobbade mycket med jämställdhetsfrågor.

– Det är fortfarande fler killar än tjejer som besöker fritidsgårdarna generellt, men det har blivit bättre och vi kommer att fortsätta jobba vidare för att det ska bli jämställt, säger Eva Jönsson Järnstad som är fritidschef.

När det gäller kvinnor och mäns lön finns det fortfarande ett gap. Snittlönen för en kvinna som jobbar inom den kommunala sektorn är 27 700 kronor i månaden för man är siffran 29400 kronor, enligt siffror från 2014.

Upplever du att du är jämställd?

Torsdag 14:00

Katarina Ejasz, 27, Jakobsberg:

– Nej, det gör jag inte. Kvinnor har mer sysslor att göra. Hemma hos oss är det jag som städar, lagar mat och diskar. Men min kille jobbar heltid och det gör inte jag, så jag hoppas det blir annorlunda i framtiden.
Dina Simakova, 22, jobbar i Jakobsberg:

– Sådär. När det gäller lönen är vi inte jämställda med männen, och det kan jag störa mig på. Men generellt tycker jag att vi är ganska jämställda i Sverige om man jämför med andra länder.
Rigmor Karlsson, 79, Aspnäs:

– Ja, det gör jag. Jag brukar inte tänka på det så mycket. Det var ju annorlunda när jag var yngre, då var det jag som gjorde allt hemma. Min dotter och hennes man delar mer på sysslorna, det tycker jag är bra.
Yvonne Nilsson, 51, Barkarby:

– I mitt förhållande är vi jämställda. Men i jobbet vet jag inte riktigt. Jag har jobbat inom förskolan i tjugo år men började nyligen jobba inom skolan och märker stor skillnad. Det blir en annan typ av jargong när det är både män och kvinnor på en arbetsplats.