Järfälla satsar på mobil gård

Det är främst på kvällar och helger som de mobila fritidsledarna ska finnas tillgängliga.
Det är främst på kvällar och helger som de mobila fritidsledarna ska finnas tillgängliga.
Det blir ingen ny fritidsgård i Jakobsbergs centrum i nuläget. Istället satsar Järfälla kommun på mobila fritidsledare som ska ta sig dit ungdomarna är.
– Jag hoppas det här är ett mellanläge och att man också hittar en lokal på sikt, säger fritidschefen Eva Jönsson Järnstad.

Sedan Nibble fritidsgård lades ner 2013 och Internationella Engelska skolan tog över lokalerna har det inte funnits någon fritidsgård för unga i åldern 12-17 i centrala Jakobsberg. 2015 fick kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utveckla en ny fritidsgård i området, men de har inte hittat någon lämplig lokal.

Därför väljer kommunen nu att testa mobil fritidsverksamhet, vilket beslutades på kultur- demokrati- och fritidsnämndens möte i slutet av februari.

”Jag är ledsen över att man inte hittade någon lokal för en fritidsgård i Jakobsbergs centrum.”

Eva Jönsson Järnstad

– Jag är ledsen över att man inte hittade någon lokal för en fritidsgård i Jakobsbergs centrum, då det fortfarande behövs. Men när vi såg över andra lösningar kom vi fram till att rekrytera fritidspersonal som söker upp ungdomar utomhus och hjälper dem att hitta vettiga fritidssysselsättningar, säger Eva Jönsson Järnstad, fritidschef i Järfälla kommun.

 

Ska röra sig utomhus

Till en början är det två utbildade fritidsledare som ska anställas för att arbeta med att utveckla den mobila fritidsverksamheten tillsammans med ungdomarna. De kommer inte att vara stationerade på en fritidsgård utan rör sig utomhus och ska genom närhet och kontakt skapa goda relationer till ungdomarna. Det kan konkret röra sig om att hjälpa ungdomarna att hitta till en idrottsförening eller fritidsgård.

– Det är främst kvällar och helger som vi prioriterar att fritidsledarna ska finnas tillgängliga på. Det handlar om att veta vad ungdomarna vill, då det är deras vilja som styr. Jag tror mycket på det här projektet, säger Eva Jönsson Järnstad.

Fungera som bollplank

Många unga rör sig runt i Jakobsberg centrum och kommunen ser ett stort behov av fritidsverksamhet i området. Men satsningen på en mobilt fritidsverksamhet är ett komplement till övrig fritidsverksamhet i Järfälla.

– Jag hoppas det här är ett mellanläge och att man hittar en lokal på sikt. Fritidsledarna blir vuxna som har tid och bollplank för ungdomarna och hjälper dem att få en aktiv och bra fritid. Förtroendet för vuxna är jätteviktigt, säger Eva Jönsson Järnstad.

Beroende på resultatet och responsen kan verksamheten växa och fler mobila fritidsledare kan komma att anställas.

– Vi arbetar sakta och metodiskt med det här projektet för att sedan utveckla det, säger Eva Jönsson Järnstad.