Järfälla får nytt naturreservat

Idag ett tomt fält – om några år en bondgård med djur och vandringsleder?
Idag ett tomt fält – om några år en bondgård med djur och vandringsleder?
Det ljusa området markerar Norra Igelbäckens naturreservat.
Det ljusa området markerar Norra Igelbäckens naturreservat.
Efter flera års arbete kommer en del av det gamla flygfältet att bli naturreservat, för att skydda känsliga Igelbäcken.
– Det som känns väldigt roligt är att vi visar att det går att kombinera bostadsbyggande med naturskydd, säger Amanda Palmstierna (Mp).

Tekniska nämnden har godkänt planerna på ett nytt naturreservat, Norra igelbäcken, som planerats i ett par år. Naturreservatet skär rakt över det gamla flygfältet i Barkarby och innebär en definitiv gräns för Barkarbystadens utbredning.

– Kommunerna runtomkring, Stockholm, Sundbyberg och Solna, har redan skyddat sina delar av Igelbäcken, och nu är den sista pusselbiten på plats, säger Amanda Palmstierna (Mp), ordförande i tekniska nämnden.

Norr, öster och söder om det nya reservatet är det redan naturreservat. Norra Igelbäcken blir ”sista pusselbiten”

I förarbetena till naturreservatet finns planer på åkerbruk, djurhållning, café och aktivitetspunkter. Efter tekniska nämndens beslut ska frågan tas upp i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige, men till början av sommaren förväntas planen vara helt spikad.

– Det som känns väldigt roligt är att vi visar att det går att kombinera bostadsbyggande med naturskydd, säger Amanda Palmstierna.

Oppositionen kritisk – vill avvakta tills tunnelbanan är klar

Oppositionen har varit kritisk till planerna om att göra ett naturreservat redan nu. Enligt Cecilia Löfgreen (M) är det viktigt att skydda Igelbäcken – men oansvarigt att besluta om ett naturreservat innan tunnelbanan är färdigbyggd.

– Vi vill inte riskera att man hamnar i en konflikt mellan att bygga ut tunnelbanan och naturreservatet. Det är svårt att förutse vad det kan bli för konflikter idag, men eftersom det redan finns politisk enighet om att området ska värnas så finns anledning att avvakta, säger Cecilia Löfgreen.

Kan man inte resonera tvärtom, att man med detta beslut skyddar Igelbäcken under tunnelbanas utbyggnad?

– Det finns redan idag ett tydligt skydd för Igelbäcken. Så det går inte att, ens om man skulle vilja, bete sig hur som helst där.