Kolla Järfällabor – nu går pendeltåget i tid

Trångt ibland, men missnöjet med trängseln minskar.
Trångt ibland, men missnöjet med trängseln minskar.
Trenden har vänt. Allt fler resenärer hos utskällda pendeltrafiken är nöjda. Färre avgångar ställs in och punktligheten har ökat.

Kanske har trenden vänt för de hårt drabbade pendeltågsresenärerna. Andelen nöjda resenärer har ökat från lågvattenmärket 58 procent 2017 till 65 procent 2018, visar SL:s statistik.

Och om de senaste siffrorna, för januari månad, håller i sig kan 2019 bli ett bra år för pendlarna.

I januari var nämligen fler nöjda med turtätheten, punktligheten, störningsinformationen, personalens bemötande och förarnas körsätt jämfört med månaderna innan, enligt mätningarna.

Fakta

Hälften nöjda med punktligheten

Källa: SL

Under 2018 minskade också andelen inställda avgångar något. 96,7 procent av alla avgångar utfördes, mot 95,7 procent året innan.

Och 93 procent av avgångarna var i tid mot 86,6 procent 2017.

Det är bolaget MTR som kör pendeln för SL:s räkning, och de har fått utstå mycket kritik de senaste åren.

Resenären Sara Kullström, som åker mellan hemmet i Sollentuna och Universitetet, intervjuades i höstas och sa att hon aldrig litar på pendeln: ”Jag brukar vilja ha tjugo minuters marginal” sade hon då.

Pendlare Sara Kullström på Sollentuna station på väg till universitetet.

Sara Kullström är en luttrad pendlare.

Och hon tycker inte sig märka någon förbättring.

– Jag har inte märkt någon större skillnad, säger hon.

MTR inte alltid de skyldiga

På SL gläds de dock över att siffrorna går åt det positiva hållet:

– Nu verkar de ha fått igång trafiken på ett bättre sätt och med bättre kvalitet, säger Claes Keisu vid SL: presstjänst.

Men en hel del av problemen har inte MTR kunnat råda över. Förra året berodde över hälften (4 164 stycken) av de inställda avgångarna på Trafikverkets underhåll av spår och anläggningar.

Extra fokus på växlar

Andra omständigheter, som spårspring, stod för 2 379 inställda avgångar. Totalt ställdes 8 182 avgångar in under året.

– SL, MTR och Trafikverket har ett gemensamt arbete där de tittat på svaga punkter i infrastrukturen. Till exempel är det 40 växlar som de har extra fokus på, och på så vis har andelen växelfel minskat, säger Keisu.

Brist på lokförare

Personalbristen var ett stort problem under förra året. 966 avgångar fick ställas in på grund av att det fattades lokförare.

Enligt företagets beräkningar behöver 130 nya förare anställas. Förra året hölls tre interna lokförarutbildningar och nu i april avslutas ytterligare en utbildning. Totalt finns då 88 nya lokförare vid företaget.

Ytterligare 30 lokförare i höst

MTR har också beviljats att starta yrkeshögskoleutbildningar och i augusti startar en utbildning med 30 platser. Utbildningen tar 44 veckor. Dessutom finns 25 utbildningsplatser för tågtekniker.

– Vi är en av tre YH-utbildningar för lokförare i år. Det är väldigt positivt att det satsas, det råder ju brist på lokförare i hela Sverige, säger Susanna Carlman vid MTR:s presstjänst.

Fakta

Därför ställs tågen in

De inställda avgångarna 2018 berodde på:

Personalbrist 966 (mot 572 under 2017)

Fordonsbrist 498 (428 under 2017)

Trafikverkets underhåll av spår 4 164 (mot 2 750 under 2017)

Yttre omständigheter (t ex spårspring) 2 379 (mot 1 274 under 2017)

Källa: SL