Järfälla satsar 24 miljoner extra på skolan

24 miljoner extra satsas i budgeten för 2016, och ska gå till mindre grupper, fler lärare och högre löner.
24 miljoner extra satsas i budgeten för 2016, och ska gå till mindre grupper, fler lärare och högre löner.
Förskolan och upp till tredjeklassarna i Järfälla är dem kommunen ska satsa på nästa år. 24 miljoner extra satsas i budgeten för 2016, och ska gå till mindre grupper, fler lärare och högre löner.

På måndag ska Järfällas kommunstyrelse besluta om budgeten för 2016. I den kommer man sammanlagt att lägga närmare 90 miljoner på skolan. Utöver det ska 24 miljoner gå direkt till mer personal i förskolan och lågstadiet, mindre grupper – och högre lärarlöner.

– Det här är en historisk satsning och den största satsningen vi har gjort på skolan. Främst behövs det mer tid till barnen och fler vuxna i skolan, både lärare och speciallärare. Det är en riktad satsning för att barnen ska få en likvärdig skola och samma chans, säger kommunstyrelsen ordförande Claes Thunblad (S).

För att finansiera satsningen kommer man att vid årsskiftet höja skatten med 15 öre. Det är barn- och ungdomsnämnden som kommer att portionera ut pengarna där resurserna behövs.

– Vi har räknat på att det blir ungefär 40 kronor för den som tjänar 30 000 kronor, och det motsvarar hela satsningen på 24 miljoner. Varje krona kommer oavkortat att gå till den här satsningen.

Kommunen kommer även att avsätta åtta miljoner kronor för att alla elever i grundskolan i Järfälla ska ha tillgång till dator och ipad. Sammanlagt satsar man omkring 90 miljoner på skolan i den kommande budgeten.

– Det handlar mycket om att Järfälla växer. Men det här är en satsning som förhoppningsvis kommer att pågå under en lång tid framöver.