Järfälla satsar på solceller: ”Win-win-affär”

Solceller Mälargymnasiet /Järfälla gymnasium
Så kommer Järfälla gymnasiums tak se ut när solcellerna installerats.
solceller på viksjöskolan
Solceller installerades på Viksjöskolans tak tidigare i år.
Järfälla satsar på solceller – under hösten och 2018 ska tio skolor och äldreboenden utrustas med solceller på taken.
– Det blir både en miljövinst och en ekonomisk vinst, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Redan idag finns solceller på Herrestaskolans och Viksjöskolans tak. Som ett led i Järfälla kommuns miljöplan upphandlas nu fler solceller som ska installeras på hustak, och bidra med sammanlagt 745kw energi till kommunens byggnader. I miljöplanen står att kommunen ska öka effekten av förnybar energi till de offentliga byggnaderna till 1000kw innan 2025.

– Det är ett ambitiöst satt mål, och nu har vi lagt upp en strategi för hur man ska kunna genomföra det här, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Unikt upphandlingsavtal

Solcellerna upphandlas enligt en sorts avtal som Järfälla blir första kommun i Sverige att använda sig av, men som är vanlig i USA. Istället för att kommunen satsar kapital på solcellerna, är det företaget Eneo Solutions som installerar och underhåller solcellerna.

I gengäld åtar sig kommunen att under en 20-årsperiod köpa den el som produceras till ett på förhand överenskommet pris, som justeras upp över tid.

– Det blir både en miljövinst och en ekonomisk vinst, säger Amanda Palmstierna.

Elen förväntas bli billigare med tiden

Emanuel Olofsson som är chef på driftenheten i Järfälla kommun, menar att elen sannolikt kommer att bli billigare med tiden. Redan från början är priset på elen från solcellerna ungefär lika högt som det kommunen normalt betalar för el. Därefter kommer priset kontinuerligt att justeras efter konsumentköpsindex (KPI) – men detta stiger betydligt långsammare än elpriset på den vanliga marknaden.

– Så vi förutspår att ju mer tiden går desto billigare kommer den bli. Därför tror vi att vi gjort något bra både miljömässigt och ekonomiskt. Så det känns som en win-win-affär. Jag är supernöjd med den här upphandlingen, säger Emanuel Olofsson.

Fakta

Dessa byggnader får solceller

  • Flottiljens äldreboende
  • Tallbohovsskolan
  • Ulvsätra skola
  • Fjällenskolan
  • Björkebyskolan
  • Jakobsbergs skola
  • Lindens äldreboende
  • Källtorpsskolan
  • Kolarängsskolan
  • Barkabyskolan
Källa: Järfälla kommun